Event

Rundtur i Danmark

I de kommende måneder vil Kulturarvsclusteret sammen med DigHumLab besøge de danske universiteter og andre institutioner der måtte ønske det.

Formålet med disse besøg er at præsentere Kulturarvsclusteret som projekt, som teknisk infrastruktur og som en platform der giver danske forskere mulighed for at prøve kræfter med kvantitative digitale metoder på store eller enorme datamængder.

Der kan læses mere om hvad Kulturarvsclusteret er på https://kulturarvscluster.kb.dk/

Vi kommer med et program der typisk vil fylde en halv dag. Skulle din institution være interesseret i et besøg må du meget gerne tage kontakt via e-mail til Kulturarvsclusteret.

Ind til videre har vi planlagt følgende besøg:

SDU den 29. november 2018 — Kontakt Katrine Frøkjær Baunvig baunvig@sdu.dk hvis du er interesseret i at deltage.

KU den 12. december 2018 — Tilmelding og kontakt på https://kubkalender.kb.dk/event/3356480?&hs=a


AAU under planlægning

Posted by Per Møldrup-Dalum in Event

Èndagsevent: Large Scale Computational Humanities

Kom og vær med til DeiC og Det Kgl. Biblioteks éndagsevent, hvor der stilles skarpt på Kulturarvsclusteret (KAC).

Arrangementet, Large Scale Computational Humanities, løber af stablen den 22. november mellem klokken 10:00 og frem til kl. 15:00 på Jens Chr. Skous Vej 4 i Aarhus.

Arrangementet handler om, hvad Kulturarvscluteret er for en størrelse og om de muligheder du, som kommende bruger af clusteret, har.

Kulturarvsclusteret benytter moderne teknologier inden for data science og giver for første gang mulighed for at lave kvantitative forskningsprojekter i den digitale danske kulturarv indenfor eksempelvis radio- og tv-udsendelser, arkiverede hjemmesider eller historiske aviser.

Til at fortælle om arbejdet med store datamængder inden for henholdsvis humaniora og naturvidenskab kommer de to eksperter: Kristoffer Nielbo og Rasmus Handberg.

Supercomputing og humanister passer sammen

DeiCs opgaver er blandt andet at udbrede High Performance Computing (HPC) til nye forskningsområder såsom de humanistiske og samfundsvidenskabelige områder.

For at imødekomme det har DeiC og Det Kgl. Bibliotek indgået aftale om etablering af DeiC Nationale Kulturarvscluster, Det Kgl. Bibliotek. Etableringen af kulturarvsclusteret betyder en styrkelse af den humanistiske forskning, hvor brugen af store datasæt hidtil har været begrænset.

Det Kgl. Bibliotek har altid deltaget i nationale og internationale forsknings- og forskningsinfrastruktur-projekter med baggrund i dansk digital kulturarv. Biblioteket har derved god viden og kompetencer omkring, hvad der kræves for at tilbyde eksempelvis søgning efter strukturer og mønstre i store datamængder.

Vi glæder os til at se dig.

TILMELDINGSSIDE

Posted by Per Møldrup-Dalum in Event