Interessetilkendegivelse

DeIC e-Science kompetencecenter tilbyder at hjælpe forskere i gang med at benytte metoder inden for high performance computing (HPC)/supercomputing. Derfor indbydes forskere hermed til at indsende en interessetilkendegivelse til at blive et nationalt eScience pilotprojekt. Omfanget af et nationalt pilotprojekt på Kulturarvsclusteret vil blive estimeret med henblik på regnetid og teknisk support-tid mellem de involverede parter, inden et potentielt samarbejde igangsættes.

Som et nationalt pilotprojekt i DeIC Kompetencecenter bliver du automatisk udpeget som HPC frontrunner inden for dit forskningsfelt. Det betyder, at du forpligter dig til at dele dine HPC-erfaringer og værktøjer i relevante fora. DeIC vil endvidere også opfordre til aktiv deltagelse på DeICs vidensportal samt DeICs nationale supercomputing dage.

DeIC eScience Kompetencecenter sigter efter at nå ud til nye grene i det kontinuerligt voksende HPC-miljø i Danmark og har et særligt fokus på hhv. humanistiske og samfundsvidenskabelige projekter. Øvrige fagområder kan dog også komme i betragtning.

DeIC Nationale Kulturarvscluster, Det Kgl. Bibliotek udnytter også den tætte tilknytning til Det Kgl. Biblioteks digitale kulturarvssamlinger til facilitering af forskning, der tager afsæt i netop disse data inden for de lovmæssige begrænsninger. Det Kgl. Bibliotek har samlinger såsom

  • Netarkivet: 800TB data fra danske hjemmesider – indsamlet fra 2005 og frem
  • Radio/TV: over 2 millioner timers optagelser fra danske radio/tv-kanaler fra 2005 og frem
  • Aviser: Millioner af sider med gamle danske aviser (p.t. adgang til aviser mere end 140 år gamle)

Alle henvendelser vil modtage en evaluering i forhold til deres kvalificering til HPC-adgang som et frontrunner eScience-pilotprojekt i DeIC Kompetencecenter.

Da Kulturarvsclusteret har fokus på humanistisk og samfundsvidenskabelig forskning, tilbyder Det Kgl. Bibliotek en dialogbaseret og kompetenceløftende indstillingsfase og projektforløb. Dette betyder fx at et forskningsprojekt ikke behøver at have kompetence inden for udnyttelse af HPC eller de konkrete digitale samlinger Det Kgl. Bibliotek stiller til rådighed. Under den indledende dialog opnår Det Kgl. Bibliotek og forskningsprojektet sammen en vurdering af om projektet egner sig som HPC projekt. Da Det Kgl. Biblioteks digitale samlinger er pålagt juridiske anvendelseskrav, vil det også være nødvendigt med en dialog om projektet kan udnytte disse samlinger.

Det er også muligt for et forskningsprojekt at anvende egne data-samlinger som så vil blive overført til Kulturarvsclusteret.

Indsendelse af interessetilkendegivelse

Interessetilkendegivelse fra relevante forskningsprojekter kan ske løbende til Kulturarvsclusteret ved anvendelse af denne formular, som kan udfyldes på engelsk eller dansk. Den udfyldte formular sendes til kulturarvscluster@kb.dk. Både inden og efterfølgende står Kulturarvsclusteret til rådighed for at svare på spørgsmål.