Nuværende og fremtidige projekter

I resten af 2020 køres der en række DeiC pilotprojekter på Kulturarvsclusteret. Disse projekter er finansieret af DeiC som et led i at udbrede anvendelsen af HPC til humaniora og samfundsfag på de danske universiteter.

Alle projekter har været igennem en proces, startende med en dialog bl.a. omkring om forskningsspørgsmålet er formuleret således at en regnemaskine kan anvendes, og identifikation af datakilder og -samlinger. Sidstnævnte er især relevant når det kommer til Det Kgl. Biblioteks digitale kulturarvssamlinger.

Processen er nærmere beskrevet her

Projektliste – Nuværende

Her listes de projekter, der p.t. er aktive.

Projektliste – Fremtidige

Her listes de projekter, der endnu ikke er påbegyndt, men er godkendt til gennemførsel.