N.F.S. Grundtvigs i danske medier

Vi ønsker at kortlægge N.F.S. Grundtvigs (1783-1872) kulturhistorie. Det vil sige: Vi ønsker i en tredelt undersøgelse at dokumentere omfanget og indholdet af den medieomtale, Grundtvig har tiltrukket sig i sin levetid og i sit efterliv. Altså er der samlet tale om en undersøgelse, hvis periodemæssige spænd går fra 1783 og frem til i dag. Tredelingen er materialebestemt:

Grundtvig i radio og tv (1989 – i dag). Under brug af Det Kgl. Biblioteks radio- og tv-materiale ønsker vi at undersøge:

  • Udviklingen i antallet af radio- og tv-programmer om Grundtvig. Undersøgelsen fokuserer på radio- og tv-materialets skriftlige metadata, dvs. titler og programomtaler. Hvor ofte er der programmer om Grundtvig?
  • Hvornår på døgnet sendes de? Primetime eller nattetimer?
  • Hvilket semantisk netværk er ’Grundtvig’ indlejret i? Hvilke 10 nøgleord optræder Grundtvig hyppigst sammen med? Og ikke mindst: Hvordan udvikler disse ord sig over tid målt i femårsintervaller fra 1980-2019.

Grundtvig på nettet (2005 – i dag). Under brug af Netarkivet ønsker vi at undersøge:

  • Hvor på nettet optræder ’Grundtvig’? På private eller offentlige sider? På hoved- eller undersider? I hvor høj grad er siderne isolerede eller link-forbundne?
  • Hvordan er den årlige udvikling i tilstedeværelsen af ’Grundtvig’ på nettet? Er der særlige Grundtvig-årstider eller -højtider? Er Grundtvig fx en påske, pinse- eller julemand?
  • Hvilket semantisk netværk er ’Grundtvig’ indlejret i? Ændrer det sig gennem perioden? Og inden for de enkelte årstider?

Grundtvig i avisen (1800 – 1880). Under brug af Kulturarvsclusterets avismateriale ønsker vi at undersøge:

  • Omfanget af N.F.S. Grundtvigs optræden i danske aviser. Hvor ofte omtales han i og efter sin levetid? Er der særlige ’peaks’? Kan aviserne bekræfte den udbredte opfattelse, at Grundtvig får et offentligt gennembrud i 1830’erne? Kan aviserne bekræfte, at Grundtvigs død i 1872 var en mediebegivenhed?
  • I hvilke aviser og dermed hvilke regioner er der mest interesseret i Grundtvig før og efter hans død? Kan man bekræfte den hypotese, at Grundtvig følger med grundtvigianerne på landet?

Endelig: Hvilket semantisk netværk er ’Grundtvig’ indlejret i? Hvilke 50 nøgleord optræder Grundtvig hyppigst sammen med? Og ikke mindst: Hvordan udvikler disse ord sig over tid målt i tiårsintervaller fra 1800-1920 (eller så langt vi kan komme).

Kierkegaard-kontrol. I det omfang det er muligt ønskes tilsvarende kontrolundersøgelser udført på ’Søren Kierkegaard’.

Projektleder: Katrine Frøkjær Baunvig

English summary of the project:

The project seeks to map out the cultural history of N.F.S. Grundtvig (1783-1872). This is done through a study split in three parts to document the scope and content of the media coverage Grundtvig attracted during his lifetime and afterlife. The study is concentrated on the period between 1783 and today and the three parts utilizes different collections of material.

Grundtvig in TV and radio (1989-today) – Radio and TV collection

The evolution of the number of TV- and radio programs about Grundtvig. At what time of the day are they broadcasted? Which semantic network is ‘Grundtvig’ embedded in?

Grundtvig online (2005-today) – Net archive

Where does ‘Grundtvig’ appear online? Are there yearly trends to be spotted? Which semantic network is ‘Grundtvig’ embedded in?

Grundtvig in the newspapers (1800-1880) – Danish newspapers from Mediestream

The scope of Grundtvigs appearances in Danish newspapers. Are there any peaks? Which regions covered Grundtvig the most?

The project is led by: Katrine Frøkjær Baunvig