Projektliste

I resten af 2020 køres der en række DeiC pilotprojekter på Kulturarvsclusteret. Disse projekter er finansieret af DeiC som et led i at udbrede anvendelsen af HPC til humaniora og samfundsfag på de danske universiteter.

Alle projekter har været igennem en proces, startende med en dialog bl.a. omkring om forskningsspørgsmålet er formuleret således at en regnemaskine kan anvendes, og identifikation af datakilder og -samlinger. Sidstnævnte er især relevant når det kommer til Det Kgl. Biblioteks digitale kulturarvssamlinger.

Processen er nærmere beskrevet her

Igangværende

Her listes de projekter, der p.t. er aktive.


Controversial Healing: Making sense of medicinal cannabis debates

The pilot project draws on data from Netarkivet. The main goals are to map the occurrence of the concept of “medicinsk cannabis” on the Danish web in the years leading up to 2018 and subsequently make it possible to investigate the online life and patterns of information sharing around the issue of cannabis, and with this, provide clues to how social groupings take form within this issue.

The project is led by Katrine Meldgaard Kjær

The Danish co-creative innovation culture since 2005

During the pilot project there are three key activities:

  1. Identifying the keywords that collects data on companies crowdsourcing, the type of innovation with crowds, the inputs asked from the crowd, who the organizations are, and what the co-creation outcome was.
  2. Identifying in the archives the response behaviour of individuals to these crowdsourcing invitations.
  3. Investigate whether research knowledge is gained from combining archive data with register data thereby adding economic and organizational development to the crowdsourcing perspective.

The project is led by Kristina Risom Jespersen

Fremtidige

Her listes de projekter, der endnu ikke er påbegyndt, men er godkendt til gennemførsel.


Analysing Danish cultural heritage collections at the Center for Digital History Aarhus (CEDHAR)

CEDHAR proposes to support two digital history projects during the technical implementation of their respective research objectives on the cultural heritage cluster. The aims of this ‘umbrella’ project are twofold:

  1. To enrich the digital humanities at Aarhus by executing at least two digital initiatives of different kind on the cultural heritage cluster
  2. Map the lifecycle of digital humanities project using the HPC cluster from research-problem conceptualization through its technical execution to analysis and publication.

The project is led by Adela Sobotkova

N.F.S. Grundtvigs i danske medier

 

Projektet vil kortlægge N.F.S. Grundtvigs (1783-1872) kulturhistorie. Undersøgelsen vil forsøge at dokumentere omfanget og indholdet af den medieomtale, Grundtvig har tiltrukket sig i sin levetid og i sit efterliv. Altså er der samlet tale om en undersøgelse, hvis periodemæssige spænd går fra 1783 og frem til i dag. Undersøgelsen vil være tredelt med følgende overskifter:

  1. Grundtvig i radio og tv (1989 – i dag)
  2. Grundtvig på nettet (2005 – i dag)
  3. Grundtvig i avisen (1800 – 1880).

Projektleder: Katrine Frøkjær Baunvig

Danish Neo-Latin Literature: digitalisering af Danmarks latinsksprogede kulturarv fra perioden 1482-1600

Projektet vil med en nyudviklet OCR-teknik digitalisere den del af den danske latinsksprogede litteratur, der blev trykt mellem 1482-1600, og efterfølgende gøre teksterne tilgængelige via Det Danske Sprog- og Litteraturselskab (DSL).

For første gang nogensinde er en large-scale digitalisering af det tidlig moderne bogtryk mulig. Projektet vil udnytte dette på et omfattende dansk materiale, der er helt central for kendskabet til Dansk kultur i senmiddelalder og renæssance.

Projektleder: Marianne Pade

Danske teaterarkiver i digitaliseringens tidsalder i forskning og undervisning

Digitalisering af teaterressourcer har været stigende det sidste årti, men ressourcerne er endnu ikke implementeret i undervisningen. Dette pilotprojekt øjner muligheden for at teste digitaliserede teaterressourcer af relevans for dansk teaters historie. Hertil vil forholdet mellem født digitalt arkivmateriale og retrodigitaliseret undersøges. Undersøgelsen vil i et mere bredt perspektiv belyse hvilke typiske forskningsresultater, som digitale analysemetoder kan give i forhold til at bringe ny viden og nye metoder om materialet ind i undervisning på videregående uddannelser. Herunder hvordan digitale materialetyper kan kombineres med ikke-digitaliseret materiale.

Projektleder: Annelis Kuhlmann

Researching the Danish web 2005-2020 – Workshop

The present dissemination project will create awareness and open up the Cultural Heritage Cluster facility as well as Netarkivet to a wider research community that may not be aware of the many research possibilities of the Cluster and of Netarkivet. In addition, it constitutes a unique opportunity to provide access to and hands-on experience with the Cultural Heritage Cluster for more researchers than what individual Pilot projects can probably accommodate for, and, finally, it will foster interdisciplinary collaboration that may lead to cross-disciplinary Big Data projects in the future.

The project is led by Niels Brügger